<--Previous  Up  Next-->

Omo, 1972

Omo, 1972

Emperor's birthday celebration, Kalam, Omo, Ethiopia, 1972. Photo by R. Bonnefille.